26/06/2020

Drodzy Uczniowie,
z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest zakończenie kolejnej klasy. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego.  

Jest się z czego cieszyć – zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!

Uczniowie, którzy przesłali emailem prace kontrolne i semestralne są pozytywnie sklasyfikowani. Świadectwa otrzymacie Państwo na zakończenie klasy trzeciej Liceum.

Klasy 1 i 2 LO nie otrzymują świadectw ukończenia- oceny wpisywane są w arkuszu ocen.

Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jakie otrzymaliście oceny proszę o kontakt telefoniczny z panią Danusią 697625221

Gabriela Toboła- Dyrektor szkoły

08/06/2020

UWAGA!!!

Pilna informacja dla uczniów klasy 1 i 2 LO dotycząca egzaminów, prac semestralnych w zakładce PRACE SEMESTRALNE.


PRACE SEMESTRALNE

03/06/2020

Od dnia 8 czerwca 2020 rozpoczyna się egzamin maturalny. Dla wszystkich osób zdających w XI LO zostały przygotowane najważniejsze informacje związane z organizacją egzaminu. Dotyczą one absolwentów XI LO, absolwentów Liceum dla Dorosłych Bahtałe Roma, osób skierowanych z OKE.

Do pobrania - Matura 2020 najważniejsze informacje związane z organizacją egzaminu

Matura 2020

18/05/2020

UWAGA!!!

Prace kontrolne piszemy z każdego przedmiotu po 1 temacie.
Prace kontrolne do pobrania u dołu strony.
Prace kontrolne piszemy z każdego przedmiotu i przesyłamy wyłącznie drogą mailową z imieniem, nazwiskiem i klasą na e-mail podany przy nauczycielu.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 697625221- p. Danusia

Termin oddania prac kontrolnych upływa w dniu 31 maja 2020r. do godz. 18.00.

Drodzy Słuchacze,

W związku z zaistniałą sytuacją egzaminy nie odbędą zarówno pisemne, jak i ustne.

Ze względu na stan epidemii w Polsce Pani Dyrektor podjęła decyzję, że słuchacze klasy pierwszej i drugiej LO będą klasyfikowani ze wszystkich przedmiotów na podstawie:
1. Pozytywnej oceny z pracy kontrolnej

2. Pozytywnej oceny z zaliczeniowej pracy semestralnej pisemnej- dostępne będą tematy się od 8 czerwca 2020r. do 14 czerwca 2020r.


PRACE KONTROLNE

23/04/2020

Nie odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla klasy 3.

 

Wydanie świadectwa ukończenia szkoły  w innym terminie, gdy pozwolą  na to właściwe okoliczności. W wyjątkowych przypadkach  tylko po wcześniejszym zgłoszeniu  do odbioru w sekretariacie.

Taką prośbę proszę zgłaszać na maila: dankaw5@wp.pl

Szczegóły dotyczące świadectw- proszę dzwonić telefonicznie.

697625221- p. Danusia.

 

Termin  egzaminu maturalnego w oparciu o  Rozporządzenie  MEN z dnia 10 kwietnia 2020r zostanie podany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania  nie później niż na 21 dni  przed terminem danego egzaminu.

20/04/2020

Do pobrania komunikat dotyczący uczniów ostatnich klas, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Komunikat dotyczący uczniów ostatnich klas

16/04/2020

UWAGA!!!

Pilna informacja dla uczniów klasy 3 LO dotycząca egzaminów, prac semestralnych w zakładce PRACE SEMESTRALNE.

PRACE SEMESTRALNE

Strony