40 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu
Bezpłatne Publiczne Szkoły

Rekrutacja – Szkoła muzyczna

Nabór trwa przez cały rok!

W celu przyjęcia do Szkoły należy wypełnić załączone podanie i dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą do sekretariatu Szkoły:

ul. Śpiewaków 20, 60-638 Poznań