40 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu
Bezpłatne Publiczne Szkoły

40 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu

Szkoła publiczna, całkowicie BEZPŁATNA!

Dla osób od 16 roku życia i starszych.

Przyjmujemy Polaków i cudzoziemców.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godz. 17.00-21.30 lub w soboty w godz. 8.00-17.00 – do wyboru.

Przyjazna atmosfera i komfortowe warunki nauki.

Możliwość przystąpienia u nas do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na uniwersytecie.

Nabór trwa cały rok!

Jeśli z różnych powodów przerwałeś naukę lub chcesz podwyższyć swoje wykształcenie, pracujesz, bądź wychowujesz dzieci, albo po prostu – chcesz mieć więcej czasu wolnego, by zając się np. rozwijaniem swych zainteresowań czy uzdolnień – to ta szkoła jest dla Ciebie!!!

Tel.: 663 099 099 e-mail: lo.biuro@wp.pl ul. Wojska Polskiego 53, Poznań 60-625 www.fundacjaszkoly.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085320103175

Sekretariat czynny w godzinach zajęć oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub przez e-mail.


Державна школа, абсолютно БЕЗКОШТОВНО!

Для осіб віком від 16 років.

Приймаємо поляків та іноземців.

Заняття проходять по четвергах і п’ятницях в 17.00-21.30 або в суботу з 8.00-17.00 – на вибір.

Дружня атмосфера та комфортні умови навчання.

Можливість складання іспиту на атестат зрілості у нас та продовження навчання в університеті.

Набір триває цілий рік!

Якщо з різних причин Ви перервали навчання або бажаєте підвищити освіту, працюєте, або виховуєте дітей, або просто – хочете мати більше вільного часу для розвитку своїх інтересів чи талантів – ця школа для Вас!!!

Тел.: 663 099 099 e-mail: lo.biuro@wp.pl вул. Wojska Polskiego 53, Познань 60-625 www.fundacjaszkoly.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085320103175

Кабінет працює в години занять та за попередньою домовленістю по телефону або електронною поштою.

Derzhavna shkola, absolyutno BEZKOSHTOVNO!

Dlya osib vikom vid 16 rokiv.

Pryymayemo polyakiv ta inozemtsiv.

Zanyattya prokhodyatʹ po chetverhakh i p’yatnytsyakh v 17.00-21.30 abo v subotu z 8.00-17.00 – na vybir.

Druzhnya atmosfera ta komfortni umovy navchannya.

Mozhlyvistʹ skladannya ispytu na atestat zrilosti u nas ta prodovzhennya navchannya v universyteti.

Nabir tryvaye tsilyy rik!

Yakshcho z riznykh prychyn Vy perervaly navchannya abo bazhayete pidvyshchyty osvitu, pratsyuyete, abo vykhovuyete ditey, abo prosto – khochete maty bilʹshe vilʹnoho chasu dlya rozvytku svoyikh interesiv chy talantiv – tsya shkola dlya Vas!!!

Tel.: 663 099 099 e-mail: lo.biuro@wp.pl vul Wojska Polskiego 53, Poznanʹ 60-625 www.fundacjaszkoly.pl
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085320103175

Kabinet pratsyuye v hodyny zanyatʹ ta za poperednʹoyu domovlenistyu po telefonu abo elektronnoyu poshtoyu.