40 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu
Bezpłatne Publiczne Szkoły

Informacje – Szkoła muzyczna

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Miklosza Deki Czureji jest niepubliczną szkołą dla DZIECI i MŁODZIEŻY działająca na podstawie Zaświadczenia nr 480/17/2007 o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dnia 3 lipca 2007 roku, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Fundacja Bahtałe Roma z siedzibą w Poznaniu.
Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się pod tym linkiem: www.bahtaleroma.pl

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca.

Cykle kształcenia

Nauka odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim lub 4-letnin.
Decyzja o zakwalifikowaniu do danego cyklu kształcenia podejmowana jest przez dyrektora szkoły na etapie rekrutacji na podstawie wieku i umiejętności kandydata.

Chcesz nauczyć się GRY na wybranym przez Ciebie INSTRUMENCIE?
– zgłoś się do nas – pokażemy Ci, jakie to proste !!!

Nasza oferta skierowana  jest do DZIECI I MŁODZIEŻY w wieku od 6 roku życia.

Dzięki przyjaznej atmosferze i dostosowanemu indywidualnie planowi zajęć, Słuchacze z powodzeniem godzą naukę w naszej Szkole ze zdobywaniem wykształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym.

Z naszej oferty skorzystało już wiele osób, które w krótkim czasie nauczyły się podstaw się gry na takich instrumentach, jak: fortepian, gitara, czy skrzypce.

Zatrudnieni przez nas Nauczyciele mają duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Rozumieją ich problemy oraz potrzeby.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych