Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Miklosza Deki Czureji jest niepubliczną szkołą dla DZIECI i MŁODZIEŻY działająca na podstawie Zaświadczenia nr 480/17/2007 o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dnia 3 lipca 2007 roku, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Fundacja Bahtałe Roma z siedzibą w Poznaniu.
Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się pod tym linkiem: www.bahtaleroma.pl

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca.

Cykle kształcenia

Nauka odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim lub 4-letnin.
Decyzja o zakwalifikowaniu do danego cyklu kształcenia podejmowana jest przez dyrektora szkoły na etapie rekrutacji na podstawie wieku i umiejętności kandydata.

Aktualności

Termin oddania prac kontrolnych upływa w dniu 31 maja 2019r. Sesja egzaminacyjna dla klasy 1 i 2...
Informuję, że plan lekcji od 16.05.2019r. do 06.06.2019r. uległ zmianie, proszę o zapoznanie się z...
UWAGA!!! Zajęcia dla klasy 1 i 2 LO odbędą się od 16  maja 2019r.