Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Miklosza Deki Czureji jest niepubliczną szkołą dla DZIECI i MŁODZIEŻY działająca na podstawie Zaświadczenia nr 480/17/2007 o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych z dnia 3 lipca 2007 roku, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Fundacja Bahtałe Roma z siedzibą w Poznaniu.
Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się pod tym linkiem: www.bahtaleroma.pl

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Szkoła nie posiada uprawnień szkoły publicznej.

Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca.

Cykle kształcenia

Nauka odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim lub 4-letnin.
Decyzja o zakwalifikowaniu do danego cyklu kształcenia podejmowana jest przez dyrektora szkoły na etapie rekrutacji na podstawie wieku i umiejętności kandydata.

Aktualności

Najbliższe zajęcia odbędą się 7 i 8 listopada. W dniu 31 października zajęcia nie odbędą się.
UWAGA!!! Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 6 września 2019r. tj. piątek o...