UWAGA!!!

Absolwenci, którzy przystępują pierwszy raz do egzaminu maturalnego w 2021r.:

  1. Zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa.
  2. Jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 9-12 do 8 lutego2021 r. korektę deklaracji 1a.
  3. Nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: –– jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne.

Aktualności

UWAGA!!! PRACE SEMESTRALNE dla uczniów klasy 3 LO do pobrania, z każdego przedmiotu piszemy po 1...
Informuję, że dla tegorocznych maturzystów zadania z MATURY PRÓBNEJ będą rozwiązywane na lekcjach...
Informuję, że oceny semestralne z semestru I możecie Państwo uzyskać poprzez zapytanie emailowe:...