ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

10/03/2020

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w  związku  z rekomendacją Miasta Poznań dotyczącą zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa

w dniach 11 – 24 MARCA 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
zostają zawieszone.

Aktualności

UWAGA!!! Prace kontrolne piszemy z każdego przedmiotu po 1 temacie. Prace kontrolne do pobrania...
Nie odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla klasy 3.   Wydanie świadectwa ukończenia...
Do pobrania komunikat dotyczący uczniów ostatnich klas, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu...