UWAGA!!!

23/04/2020

Nie odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla klasy 3.

 

Wydanie świadectwa ukończenia szkoły  w innym terminie, gdy pozwolą  na to właściwe okoliczności. W wyjątkowych przypadkach  tylko po wcześniejszym zgłoszeniu  do odbioru w sekretariacie.

Taką prośbę proszę zgłaszać na maila: dankaw5@wp.pl

Szczegóły dotyczące świadectw- proszę dzwonić telefonicznie.

697625221- p. Danusia.

 

Termin  egzaminu maturalnego w oparciu o  Rozporządzenie  MEN z dnia 10 kwietnia 2020r zostanie podany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania  nie później niż na 21 dni  przed terminem danego egzaminu.

Aktualności

Drodzy Uczniowie, z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest zakończenie kolejnej klasy...
UWAGA!!! Pilna informacja dla uczniów klasy 1 i 2 LO dotycząca egzaminów, prac semestralnych w...
Od dnia 8 czerwca 2020 rozpoczyna się egzamin maturalny. Dla wszystkich osób zdających w XI LO...