SZKOŁA DLA CIEBIE

Chcesz ukończyć Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Liceum przyjdź do nas - doradzimy jak to zrobic!!!

Informację o naszych szkołach dla dorosłych, nauce, zapisach, zmianie szkoły dziennej na wieczorową - zaoczną uzyskasz pod telefonem
501 066 062 , 697 625 221 lub napisz
kuszelas@icpnet.pl


Aktualności

UWAGA!!!

1.  W czwartek 24 kwietnia 2014r - konsultacje maturalne dla uczniów klasy 3 LO.

2.  W piątek 25 kwietnia 2014r o godz. 16.00 - Zakończenie Roku Szkolnego dla klasy 3 LO.

3.  24 i 25 kwietnia brak zajęć lekcyjnych dla klas Gimnazjalnych oraz I i II LO.

4.  Terminy egzaminów gimnazjalnych - klasa 3 GIM, dostępne tutaj

....................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Prace kontrolne dla klasy 3 LO na semestr wiosenny dostępne tutaj.
Prace kontrolne oddajemy do nauczyciela danego przedmiotu w terminie do
31 marca 2014r.
Każda praca kontrolna musi mieć stronę tytułową
(dostępna w zakładce prace kontrolne), bez strony tytułowej nauczyciel
nie będzie oceniał prac.
Termin Sesji egzaminacyjnej dla klasy 3 LO podany będzie przez dyrektora szkoły.

....................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Semestr wiosenny rozpoczyna się 20.02.2014r.

....................................................................................................................................................................................

Trwa nabór na rok szkolny 2013/2014
....................................................................................................................................................................................

Występ skrzypaczki, uczennicy I klasy naszej Szkoły Muzycznej - Giselle Estery Czureji - uświetnił Wojewódzką Konferencję pn.:

Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole,

która odbyła się dn. 08.01.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Giselle akompaniował na skrzypcach i na fortepianie wybitny muzyk - Miklosz Deki Czureja.
Prezentacja dobrych praktyk, przepisów prawa dotyczących dzieci wielokulturowych
i aspektów edukacji dzieci wielokulturowych, wielojęzycznych i obcojęzycznych było głównym celem wojewódzkiej konferencji otwartej przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię i wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbietę Walkowiak.
- Żyjemy w świecie, w którym mieszają się kultury, zwyczaje, systemy wartości. Ważne, żebyśmy byli otwarci na innych, uczyli nasze dzieci tolerancji
i zaszczepiali w nich ciekawość i otwartość - powiedział Przemysław Pacia otwierając konferencję.
Konferencja zorganizowana została przez wojewodę wielkopolskiego i poznańskie Kuratorium Oświaty. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i pedagodzy, którzy prócz wzięcia udziału w wykładach o metodach ułatwiających uczniom proces integracji w polskiej szkole, przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń oraz rozwijaniu działań szkół
i poradni we wspieraniu dzieci wielokulturowych i wielojęzycznych mogli wysłuchać koncertów przygotowanych przez uczniów z kręgu wielokulturowego.

W związku z konferencją Fundacja "BAHTAŁE ROMA" przygotowała wystawę w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zorganizowała program artystyczny.